GK ESTATE BY KASIA GAJEK

Standardy i obsługa klienta

GK ESTATE BY KASIA GAJEK

Obsługa Klienta

Jestem nie tylko Zleceniobiorcą, ale często jestem też Zleceniodawcą.  Czym się kieruje w wyborze dostawców, podwykonawców, partnerów w biznesie?

Jeśli Twoje kryteria są podobne zapraszam do współpracy. To czego oczekuję od innych, oferuję także swoim Klientom.

Z istniejących modeli współpracy z Klientami wybrałam model kooperacji ekskluzywnej – wyłącznej.

Przeczytaj co to dla mnie znaczy zanim uruchomisz własne skojarzania.

UMOWA NA WYŁĄCZNOŚĆ GK ESTATE BY KASIA GAJEK

UMOWA OTWARTA Z KILKOMA AGENCJAMI JEDNOCZEŚNIE

Daje możliwość współpracy z ok. 4000 agentów należących do platformy współpracy między agencyjnej jednocześnie,

“i oferta nie jest automatycznie widoczna dla agentów”

Gwarantuje pełne zaangażowanie w obsługę Twojej nieruchomości.

Żadna agencja nie skupi się wystarczająco na ofercie nieruchomości, którą w obrocie posiada kilka innych agencji,

Agencja inwestuje własny czas i środki na promocję, reklamę, sprzedaż, produkcję materiałów reklamowych. I  ma znacznie więcej możliwości promowania ofert: np. Dni Otwarte.

Żadna agencja nie będzie inwestować w proces przygotowania nieruchomości i w proces sprzedaży nie mając gwarancji zysków. Za sprzedażą nieruchomości stoi przypadek.

Agent jest Twoim Ambasadorem, doskonale zna nieruchomość, jest dyspozycyjny i koncentruje się na prowadzeniu procesu z pełną ochroną ceny, warunków sprzedaży i Twoich dóbr osobistych 

Zdarza się, że agencje mając zbyt dużo umów otwartych nie znają nieruchomości, nie byli w niej osobiście, niewiele mogą o niej powiedzieć potencjalnemu Klientowi.

Potencjalny Klient przeglądając portale ogłoszeniowe czuje się zdezorientowany różnymi ofertami tej samej nieruchomości sprzedawanej po różnej cenie.

Ponosimy koszty marketingu i obsługi prawnej

Nigdy agencja nie ponosi takich kosztów.

Umowa na wyłączność GK Estate by Kasia Gajek

Umowa otwarta z kilkoma agencjami jednocześnie

Dokonaj świadomego wyboru. Jeśli potrzebujesz omówić prawne aspekty oraz rynkowe praktyki zadzwoń i porozmawiaj ze mną.

Mogę Cię zapewnić, że zależy mi długoterminowych relacjach z Klientami, agent nieruchomości posiadając zaufanie swojego Klienta staje się jego powiernikiem,  ma wgląd w sytuację materialną, sprawy rodzinne i inne okoliczności, których zwykle nie ujawnia się osobom trzecim. Szczerość i transparentność może doprowadzić do sukcesu sprzedaży czy najmu, pomijając szereg potencjalnych problemów.

GK REAL ESTATE BY KASIA GAJEK

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami!